25.02.2024 – Rohaani kanaldused – Linus Kordes

ENGLISH BELOW

⭐️Igaüks teist on nii võimas, et luua just sellist elu, mida ta soovib⭐️ – Rohaan

Tule ja saa osa inspireerivast jutuajamisest Rohaaniga, kes avardab meie arusaama sellest, kes me oleme ja avab maagilise elu saladuse.

💫💫💫
Kes meist ei tahaks olla pidevas kontaktis oma kõrgema minaga ja suuremas armastusetundes kõigi ja kõigega? Või ei oska ega julge sellest isegi unistada? Ellujäämistasandilt on võimalik välja murda. Alati saab veel paremaks minna. Päriselt ka on võimalik elada püsivas rahus ja õnnetundes. Tunda ühendust. Tunda armastust. Tunda rõõmu. Olla kohaolus.

Valem on lihtne – selleks tuleb järgida igal hetkel oma suurimat põnevust. See, mis sind antud hetkel enim tõmbab, ongi see, mida järgmiseks ette võtma peaksid. Ja universum hoolitseb kõige muu eest. Liiga lihtne, et olla tõsi? Tule Rohaani kanaldusõhtule ja saad rohkem teada.

💫💫💫
Mida enam meie teadvus avardub, sagedus tõuseb ning maailmakäsitlus avatumaks muutub, muutume ise vastuvõtlikumaks kõrgemate energiate suhtes. Seeläbi sillutame teed esimese avaliku kontaktini, mis oma olemuselt on niivõimas sündmus, et tulemusena mõjutab kogu planeeti ja inimkonda.

2024. aasta on eriline aasta, kuivõrd see tähistab uut verstaposti teekonnal kohtumiseni maaväliste tsivilisatsioonidega. Telgitagustes on juba pikemat aega toimunud selleks sündmuseks ettevalmistused ja ka inimkonna ettevalmistamine. Tänasel päeval me ei ole veel valmis. Aga aina enam inimesi ärkab oma tõelisele olemusele ja hakkab nägema illusioonist läbi ning mõista suurt pilti.

Inimkonnale saab seeläbi kättesaadavaks arenenum tehnoloogia ja muutume ise heatahtlikemaks, hoolivamateks ja südamlikemaks. Väheneb puudusteadvus, hirmudel põhinevad programmid ja piiravad uskumused. Muutume intuitiivsemateks ja saame suurema kontakti oma tunnete ja südame häälega. Hakkame mäletama oma tõelist olemust ja käima mööda oma elu peateed. Miski ei tundu enam võimatu. Rohaani kanaldused toovad läbi info, kuidas see kõik võimalikus saab.

💫💫💫
MIS TOIMUB?
Sündmuse käigus Rohaan õpetab universumi seadusi, enda reaalsuse loomist ja vastab osalejate küsimustele. Vestlusõhtu eesmärgiks on aidata osalejatel luua tugev alus oma elu loomisele – kuidas luua edu, armastust, tervist, rõõmu ja täita kõik oma unistused.
Sündmus toimub inglise keeles.

💫💫💫
KES ON ROHAAN?
Rohaan on füüsiline maaväline olend tulevikust, keda kanaldab Linus Kordes. Ta on esimese kontakti spetsialist ja tema roll on kontakti loomine uute tsivilisatsioonidega, et luua sügav side ja edastada põhjalikku teavet universumi saladuse kohta. Ta aitab inimestel muuta oma negatiivseid uskumusi ja hirme, et muuta kontakt maavälistega tõenäolisemaks. ‍Kui Rohaan räägib, on ta võimeline skaneerima teie energeetilist välja, et anda teavet, mida inimene vajab.
Rohaani kohta rohkem infot:
Raamat „Vestlused tulnukaga“ Linus Kordese Rohaani kanaldusest, autor Triin Lellep
Rohaan Channeling: https://www.facebook.com/groups/873863180361263
https://www.rohaanchanneling.com/
https://www.youtube.com/@rohaanchanneling
https://www.instagram.com/rohaanchanneling

💫💫💫
REGISTREERIMINE JA KOHALETULEK
Eelteadmised ja ettevalmistus pole vajalikud. Võta kaasa avatud meel ja uudishimu.

Sündmus leiab aset Eesti esimeses kvantenergia (Energy Enhancement System) keskuses – Infinity Space – Nõmmel, Pärnu mnt 328 I korrusel, Nõmme keskuse poolt kolmas uks Pärnu mnt ääres.

Koguneme alates kl 18.30 ning alustame kl 19.00. Sündmus kestab orienteeruvalt 2 tundi.

***

⭐️Each of you is so powerful to create the life you want⭐️ – Rohaan

Come and be part of an inspiring conversation with Rohaan, who will expand our understanding of who we are and unlock the secret of a magical life.

💫💫💫
Who among us would not want to be in constant contact with our higher self and in a greater sense of love with everyone and everything? Or can’t or dare not even dream of it? It is possible to break out of the survival level. You can always get better. It is really possible to live in permanent peace and happiness. Feel the connection. Feel the love. Feel the joy. To be present.

The formula is simple – you have to follow your greatest excitement at every moment. What attracts you the most at this moment is what you should do next. And the universe takes care of everything else. Too easy to be true? Come to Rohaan’s channeling evening and learn more.

💫💫💫
The more our consciousness expands, the higher frequency rises and our perspective becomes wider, we ourselves become more receptive to higher energies. In this way, we pave the way to the first public contact, which in its nature is such a powerful event that it affects the entire planet and humanity as a result.

2024 is a special year as it marks a new milestone on the journey to meeting extraterrestrial civilizations. Preparations for this event and also the preparation of humanity have been taking place behind the scenes for a long time. Today we are not ready. But more and more people are waking up to their true nature and starting to see through the illusion and understand the larger picture.

As a result, more advanced technology becomes available to humanity and we ourselves become more loving, caring and joyful. Scarcity, fear-based programs and limiting beliefs are reduced. We become more intuitive and get more in touch with our feelings and the teachings of our heart. We begin to remember our true nature and follow our true path. Nothing seems impossible anymore. Rohaan’s channels bring information about how all this is possible.

💫💫💫
WHAT TO EXPECT?
During the event, Rohaan teaches the laws of the universe, the creation of your own reality and answers the questions of the participants. The purpose of the conversation evening is to help the participants create a solid foundation for creating their own lives – how to create success, love, health, joy and fulfill all their dreams.
The event is English.

💫💫💫
WHO IS ROHAN?
Rohaan is an extraterrestrial being from our parallel reality (future) channeled by Linus Kordes. He is a First Contact Specialist and his role is to make contact with new civilizations to create a deep connection and convey in-depth information about the mystery of the universe. He helps people change their negative beliefs and get rid of fears to make contact with extraterrestrials more likely. ‍When Rohaan speaks, he is able to scan your energetic field to provide the information a person needs.

More information about Rohan:
The book “Conversations with an alien” from Linus Kordes, Rohaan channel, author Triin Lellep

Rohaan Channeling: https://www.facebook.com/groups/873863180361263
https://www.rohaanchanneling.com/
https://www.youtube.com/@rohaanchanneling
https://www.instagram.com/rohaanchanneling

💫💫💫
REGISTRATION AND ATTENDANCE
No prior knowledge or preparation is necessary. Bring an open mind and curiosity.
The event will take place in Estonia’s first quantum energy (Energy Enhancement System) center – Infinity Space – Nõmme, Pärnu mnt 328 I floor, third door from Nõmme center by Pärnu Road.
We gather at 18:30 and begin at 19:00. The event lasts approximately 2 hours.